Keycap DSA ABS Blank trống trong suốt xuyên LED 1U Lẻ Chất liệu ABS nhiều màu sắc

Giá gốc là: 5.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500 ₫.

  • Keycap DSA ABS Blank trống trong suốt xuyên LED 1U Lẻ Chất liệu ABS nhiều màu sắc
  • Số phím: 1 phím.
  • DSA Profile.
  • Chất liệu nhựa: Nhựa ABS trong suốt.
  • Công nghệ in: không in bỏ trồng.
  • Xuyên LED: xuyên led.
  • Màu sắc: Nhiều màu.
  • Sử dụng cho Switch Cherry và các Switch Clone giống cherry.